цаасны үйлдвэрүүдэд ээлжийн ажилтны ажлын

Гэр Бүтээгдэхүүн
Latest Бүтээгдэхүүн
images

Хэрвээ танай принтер тасдагчтай бол зөв драйвер суулгаж, зөв тохируулсан бол автоматаар цаасаа тасална. Printer driver суулгах үед C үсэгтэй сонголт байдаг. Харин тухайн драйверыг суулгасан ч ...

images

ажлын ээлжийн туршид ажлын их ба бага ачааллын үед явуулна. 3.2 Хэмжсэн үзүүлэлтийн хэмжээ энэхүү стандартын1-р хүснэгтэд заасан шаардлагыг хангасан байна. 3.3 Агаарын температур, ...

images

ээлжийн амралтын хугацааг дараах байдлаар тооцно: Ердийн ажлын өдрийн 8 цагт бүтэн бус цагийн ажилтны ажиллах 6 цагийг харьцуулж, 0.75 (6 j8) байх тул ажлын жилд олгох ээлжийн үндсэн амралтын

images

Брисбэн шиг хотод үйлдвэрт ажлын байр олж авах нь ямар ч туршлагагүй бөгөөд компанийн сайн сайхны төлөө хүчин чармайлт гаргаж, …

images

Ажлаа сар, жилээр төлөвлөх, тайлагнах - Сарын ажлаа долоо долоо хоногоор төлөвлөн ээлжийн менежер, бренд менежерээр батуулан мөрдөх, - Сард хийсэн ажлын тайлангаа дараа сарын 02-ны өдөр ...

images

Хөдөлмөрийн тухай хуулиар ажилтны ээлжийн үндсэн амралтын хугацаа бол ажлын 15 өдөр байна. Ажилтан хөдөлмөрийн хэвийн нөхцөлд ажилласан жилээс хамаараад үндсэн амралт дээр нь дараах ...

images

Ээлжийн амралтын олговрыг ажилтны тухайн ажлын жилийн дундаж цалин хөлсний хэмжээгээр тогтооно. Чөлөөтэй байгаа хугацаанд тэтгэмж олгох, эсэх асуудлыг хамтын ба хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод журамд зааснаар зохицуулна. Ажилтанд жил бүр ээлжийн амралт олгож биеэр эдлүүлнэ.

images

Ээлжийн амралтын олговрыг тодорхойлохдоо амралт олгохын өмнөх 12 сарын цалин хөлсний нийлбэрийг 12-т хувааж нэг сарын дундаж цалин хөлсийг гаргах бөгөөд гарсан тоог байгууллага нэгжид мөрдөж буй сарын ажлын өдрийн ...

images

Мөн хуулийн төсөлд бүтэн бус цагийн ажилтанд мөн тухайн ажлын жилд ажилласан цагийг тооцож ээлжийн амралт олгоно. ... Уртын ээлжээр ажиллах ажилтны нэг ээлжид ажил үүрэг гүйцэтгэх хугацаа 14 ...

images

Ажилтны ээлжийн амралтыг ажлын жилд нь багтаан биеэр эдлүүлнэ. ... Ажлын 20 өдрийн ээлжийн амралт авах ажилтан 2007 оны 09-р сарын 01-ны өдрөөс 2008 оны 09-р сарын 01-ны өдөр хүртэлх хугацааны ээлжийн ...

images

Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон 18 насанд хүрээгүй ажилтны ээлжийн үндсэн амралтын хугацаа ажлын 20 өдөр байна. Ажилласан хугацааг харгалзан ээлжийн үндсэн амралтын хугацаан дээр нэмэгдэл ...

images

Ээлжийн үндсэн амралт дээр нь ажилтны ажилласан жилээс нь хамааран нэмэгдэл амралт олгодог. Хөдөлмөрийн хэвийн нөхцөлд ажиллаж байгаа бол,-6-10 жилд ажлын 3 өдөр-11-15 жилд ажлын 5 өдөр

images

Ээлжийн амралтын олговрыг тодорхойлохдоо амралт олгохын өмнөх 12 сарын цалин хөлсний нийлбэрийг 12-т хувааж нэг сарын дундаж цалин хөлсийг гаргах бөгөөд гарсан тоог байгууллага нэгжид мөрдөж буй сарын ажлын өдрийн ...

images

Ажилтны ээлжийн амралтыг ажлын жилээр нь тооцон олгоно. Ээлжийн амралт олгох ажлын жил нь ажилтан, аж ахуйн нэгж, байгууллагад анх ажилд орсон өдрөөс эхлэн тооцогдоно.

images

Ээлжийн амралтын хугацааг хэрхэн тогтоох загварыг доор үзүүлэв. Ямар нэг хүчин зүйлийг харгалзан амралтын хугацааг уртасгах нь зүйтэй гэж үзвэл түүндээ нийцүүлэн амралтын хугацааг тогтоох аргачлалыг өөрчилж болно.

images

Канадын ажлын банк ажил хайгч хоёрыг нээлттэй ажлын байртай компаниудтай холбоход тусалдаг бөгөөд энэ нийтлэлд гадаадын иргэдэд зориулсан 943 …

images

Техникийн ахлах ажилтны ажлын тодорхойлолт нь дээрх заалтуудыг тодорхойлсон: ... одоо байгаа үйлдвэрлэлийн ээлжийн талаар мэдлэгийг хуримтлуулан гэр ахуйн аж ахуйн нэгжийн үр дүнг дараа ...

images

Нийгмийн ажилтны үүрэг хариуцлага асар их. Үүний нэг хэсэг нь санхүүгийн чухал тайланг бэлтгэх, хадгалах явдал юм. Бид цаашдаа нийгмийн ажилтнуудын хийдэг зарим зүйлийг харуулах болно. Харцгаая. Нийгмийн ажилтнууд ихэвчлэн дараахь зүйлийг хийдэг. Тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүс болон олон нийтийг тодорхойл

images

1. Ажилтны ээлжийн амралтын олговрын хэмжээг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.2 дахь хэсэгт заасны дагуу тодорхойлоход энэхүү журмыг баримтлана. 2. Ажилтны ээлжийн амралтын ...

images

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/193 дугаар тушаалаар "Ажлын цаг нэгтгэн бодох журам"-ыг баталсан байна. Тус журмаар ажил, үйлчилгээ, үйлдвэрл

images

Ажилтны ээлжийн үндсэн амралтын хугацаа ажлын 15 өдөр байна. Ээлжийн амралтын олговор = 1 өдрийн дундаж цалин * (15 ажлын хоног+нэмэлт хоног) ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 79 дүгээр зүйл. Ээлжийн ...

images

Нийгмийн ажилтны ажил тань юу болохыг олж мэдэхэд тань туслах гарын авлага энд байна. Нийгмийн ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтын загварыг эндээс харна уу.

images

Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа В.Ажлын байранд тавигдах шаардлага, нөхцөл 14. А. Нийтлэг үндэслэл: Ажлын байрны үндсэн чиг үүрэг -Эмчлүүлэгчид төрөлжсөн сувилахуйн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх -Мэдлэг, мэргэжлээ тасралтгүй дээшлүүлэх -Эмчлүүлэгчид эрүүл мэндийн боловсрол олгох -Байгууллагын дотоод үйл …

images

Ээлжийн амралт бодож олгох тухай зааварт зааснаар хэрвээ ажилтан ажлаас халагдах тухай асуудал тавигдаагүй байгаа бол түүний ээлжийн амралтыг ажилласан хугацаанд ногдуулж биш ажлын ...

images

Ажлын зайлшгүй шаардлагаар өөр ажилд ... 18 насанд хүрээгүй ажилтны ээлжийн үндсэн амралтын хугацаа ажлын 20 өдөр байна. 79.5.1. 6-10 жилд ажлын 3 өдөр; 79.5.2. 11-15 жилд ажлын 5 өдөр;

images

3.1.8. "эрсдэлийн үнэлгээ" гэж ажлын байрны эрсдэлд үнэлэлт өгөх үйл явцыг; 3.1.9. "ажлын байр" гэж иргэн, ажилтны гүйцэтгэх ажил үүрэгтэйгээ холбоотойгоор хүрэлцэн очих ёстой ажил олгогчийн шууд ба шууд бус хяналтын ...

images

Хамгаалалтын ажилтны ажлын байрны зорилго: Эргүүл хийх, урьдчилсан нөхцөл байдал болон ажилтнуудад хяналт тавих замаар харилцагчид болон ажилчдын аюулгүй орчинг хангаж ажиллах.

images

Ажлын нэг өдөрт ногдох ээлжийн үндсэн амралтын өдөр 15 ÷ 12 сар ÷ 21 өдөр = 0.059. Ажилтанд олгох ээлжийн үндсэн амралтын өдөр 122.5 × 0.059 = 7.22 өдөр болно. 2.4.Насанд хүрээгүй ажилтан ээлжийн амралт ...

images

-Ажлын бүтэн бус цагийн ажилтанд тухайн ажлын жилд нийт ажилласан цагийг нь тооцож, ногдох ээлжийн үндсэн болон нэмэгдэл амралт олгоно. -Ажилтан өөрийн хүсэлтээр ээлжийн амралтыг тухайн ажлын жилдээ багтаан хэсэгчлэн эдэлж болно. Хэсэгчлэн амрах ээлжийн амралтын аль нэг тасралтгүй амралтын үргэлжлэх хугацаа нь …

images

Өмнөх ээлжийн амралт авсан огноо: Миний бие ээлжийн амралтаа -ээс -ныг хүртэл нийт ажлын_____өдөр биеэр эдлэх/нөхөн амрах хүсэлтэй байна. Ээлжийн амралтын олговроо ____-р сарын сүүл

images

амралтын хугацаа нь ажлын 10 өдрөөс доошгүй байна. Цаашилбал, ажлын бүтэн бус цагаар ажилладаг ажилтны хувьд ажилласан хугацаанд нь ногдох ээлжийн амралтын өдрийг тооцож олгоно.

Холбоотой холбоосууд